DOI: 10.36719/2663-4619/56/81-84
Turan Əlbəndə qızı Şahvələdli Qədimova
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
91turan@gmail.com


EŞİTMƏ POZULMASI OLAN UŞAQLARIN ŞİFAHİ
NİTQ İNKİŞAFININ ƏSAS ŞƏRT VƏ MƏRHƏLƏLƏRİ
Xülasə
Eşitmə pozulması olan uşaqlarda nitqin tələffüz tərəfi eşitmə pozulmasının dərəcəsindən çox asılıdır. Kar uşaqlar üçün sözlərin vizual qavranılması dil ilə tanışlığın ilk mərhələsidir. Şifahi nitqin öyrənilməsi görmə qavrayışından, nitqin motor komponentlərindən çox aslıdır. Kar uşaqlarla aparılan nitq təlimlərində ardıcıl olaraq şagirdlər səsləri tələffüz etməyi, dodaqdan oxumağı, yazmağı, həmçinin müşahidə etməyi bacarmalıdırlar. Uşaqlar sərbəst oxuyub yazmağı və təmiz tələffüzü təkmilləşdirərək, qrammatika üzrə biliklərin əldə etməlidirlər. Bu onların nitqlərinin inkişafı üçün çox vacib şərtlərdən bir neçəsidir.
Açar sözlər: Şifahi nitq, tələffüz, qrammatika, görmə qavrayışı, əqli inkişaf

Maın condıtıons and stages of development of oral speech ın chıldren wıth hearıng dısorders
Summary
In children with hearing impairment, the pronunciation aspect of speech is highly dependent on the degree of hearing impairment. For deaf children, visual perception of words is the first step in learning a language. The study of oral speech is very much based on visual perception, the motor components of speech. In speech training with deaf children, students should be able to consistently pronounce sounds, read aloud, write, and observe. Children should acquire knowledge of grammar by improving their reading and writing skills and clear pronunciation. These are some of the most important conditions for the development of their speech. 
Key words: Oral speech, pronunciation, grammar, visual perception, mental development

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [141,52 Kb] (yüklənib: 4)

© Jurnalda çap olunan materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan: AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: elmmerkezi@gmail.com