DOI: 10.36719/2663-4619/56/89-92
Ruqayyə Sərdar qızı Babayeva
Bakı Slavyan Universiteti
Babaeffarugayya@gmail.com


RİYAZİYYATIN İBTİDAİ KURSUNDA TİP MƏSƏLƏ HƏLLİNİN ÖYRƏDİLMƏSİ METODİKASI
Xülasə

Mürəkkəb hesab məsələləri iki və daha çox əməllə həll olunur. Mürəkkəb məsələlər öz strukturuna və kəmiyyətlər arasındakı asılılığa görə bir-birindən fərqlənir. Məsələlər kəmiyyətlər arasındakı asılılıqlara görə bir-birindən fərqli olduqda, onları müxtəlif qruplara aid edirlər. Belə məsələlərə tip məsələlər deyilir və hər tipə aid məsələlərin öz həll üsulu vardır. Eyni bir kəmiyyətə aid müxtəlif tip məsələlər ola bilər. Hər bir tip məsələni həll etməzdən əvvəl, onun həllini asanlaşdıran hazırlıq məsələsindən istifadə olunmalıdır. Hazırlıq məsələsi nisbətən asan və şifahi həll olunmalıdır. Tip məsələlərin həllini axtararkən, şagirdlərə müqayisə aparmağı öyrətmək lazımdır.
Açar sözlər: Mürəkkəb məsələ,qiymət, məchul,kəmiyyət, ədədi qiymət, üsul

Methods of teaching type problem solving in the elementary course of mathematics.
Summary
Complex arithmetic problems are solved by two or more operations. Complex issues different in their structure and the relationship between quantities. When problems differ in their dependence on quantities, they are assigned to different groups. Such problems are called type problems, and each type of problem has its own solution. There can be different types of issues related to the same quantity. Before solving any type of problem, a preparation problem should be used to facilitate its solution. The issue of preparation should be resolved relatively easily and orally. Students need to be taught to compare when looking for solutions to typical problems.
Key words:Complicated matter,price,unknown,quantity,numerical price,method

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [119,68 Kb] (yüklənib: 5)

© Jurnalda çap olunan materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan: AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: elmmerkezi@gmail.com