Şahlar Mahmud oğlu Babayev
Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti
texnika elmləri doktoru, dosent
Səbuhi Nəbi oğlu Məmmədov
Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti
texnika elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Səfiyyə İbrahim qızı Məhərrəmova
Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti
tədqiqatçı

DƏNƏVƏR MATERİALLARIN ÇEŞİDLƏNMƏSİ VƏ DOZALAŞDIRILMASI ÜÇÜN
 TEXNOLOGİYA VƏ TEXNİKİ VASİTƏLƏRİN NƏZƏRİ VƏ TƏCRÜBİ TƏDQİQİ
Xülasə
Məqalə dənəvər materialların çeşidlənməsi və dozalaşdırılması üçün texnologiya və texniki vasitələrin nəzəri və təcrübi tədqiqinə həsr olunmuşdur. Məqalədə dənəvər materialların çeşidlənməsi üçün qurğunun texnoloji sxemi və dozalaşdırılmasında istifadə olunan qurğunun tətbiqi üçün avtomatlaşdırılmış intiqal mexanizminin texnoloji sxemi verilmişdir. Məqalədə təklif olunan qurğular nəzəri tədqiq olunmuşdur. Təklif olunan qurğulardan ağır, yüngül sənaye, həmçinin kənd təsərrüfatı istehsalatında müxtəlif texnoloji proseslərin həyata keçirilməsi üçün qurğular yaradılmasında da istifadə etmək olar. 
Açar sözlər: dənəvər, material, çeşidləmə, dozalaşdırma, texnologiya, texniki vasitə, tədqiqat

Shahlar Mahmud Babayev
Sabuhi Nabi Mammadov
Safiyya Ibrahim Maharramova

Theoretical and experimental study of technology and technical
 tools for sorting and dosing of massive materials
Abstract
The article is devoted to the theoretical and experimental research of technologies and technical means for sorting and dosing of granular materials. The technological scheme of the device for sorting granular materials and the technological scheme of the automated transport mechanism for the application of the device used in dosing are given in the article. The devices proposed in the article have been theoretically studied. The proposed devices can be used in the creation of devices for the implementation of various technological processes in heavy and light industry, as well as in agricultural production.
Keywords: granular, material, sorting, dosing, technology, technical means, research

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [2,96 Mb] (yüklənib: 8)


Baxış: 34
© Saytdakı materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
https://aem.az
E-mail:
[email protected], [email protected]