DOI: 10.36719/2707-1146/03/43-45
Ramil Telman oğlu Məmmədov
Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti
m.ramil201979@gmail.com

ADAU-nun “BİLDİRÇİN YETİŞDİRİLMƏSİ ÜZRƏ TƏDRİS MƏRKƏZİNDƏ”TALVAR
ALTINDA FARAON BİLDİRÇİNLƏRİNİNMÜXTƏLİF SİSTEMLƏRDƏ SAXLANMA
TEXNOLOGİYASI
Xülasə
Məqalədə Gəncə-Qazax zonasında faraon cinsli bildirçinlərinin talvar altında müxtəlif sistemlərdə saxlanma texnologiyası müəyyənləşdirilmiş. Tədqiqat işi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin “Baytarlıq təbabəti və zoomühəndislik fakültəsinin” nəzdində “Bildirçin yetişdirilməsi üzrə tədris mərkəzində” və “Heyvandarlıq və balıq məhsullarının istehsalı texnologiyası” kafedrasının laboratoriyasında aparılmışdır. Bildirçinlərdən yüksək ət məhsulu əldə etmək və onun keyfiyyət göstəricisini yüksəltmək məqsədi ilə talvar altında müxtəlif sistemlərdə tədqiqat işləri aparılmışdır. Tədqiqat zamanı elektrik enerjisinə qənaət etmək məqsədi ilə bildirçinlər açıq havada talvar altında saxlanılmış, gecələr işıqlanmanı natrium lampaları ilə aparmaq yolu ilə bildirçin anaclarından yüksək məhsul əldə edilməsi həyata keçirilmişdir.
Açar sözlər: faraon bildirçini, saxlanılma sistemi, talvar altı, döşəmə, qəfəs, kombinə-edilmiş, ət, natrium lampaları, közərmə lampaları, halloid lampaları

The various keeping systems of technology of pharaoh quails under penthouse in
“Educational center of quails breeding” in ASAU
Summary

In this article it was determined the various keeping technology of pharaoh quails under penthouse in Ganja-Qazakh zones. The investigation work took place in ASAU `s “Educational Center of Quails Breeding” and in the laboratory of the faculty “Cattle and fish products production technology”. For getting the high meat product and for improving its quality under penthouse it was held investigation work in different keeping systems. For economy to the electric energy the quails were kept under penthouse, and at nights it was used the natrium lamps and it was getting the high products from the female quails. 
Key wordspharaoh quails, keeping system, under penthouse, floor, cage, combine, meat, natrium lamps, incandescense lamps, haloid lamps 

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [181,25 Kb] (yüklənib: 71)

© Jurnalda çap olunan materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan: AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: elmmerkezi@gmail.com