ELMİ İŞ Cild: 15 Sayı: 7

JURNALIN TAM VERSİYASI


İÇİNDƏKİLƏR:

HUMANİTAR VƏ SOSİAL ELMLƏR     HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
Mahir Həmzə oğlu   HacıyevVəfa İbrahim qızı Məhərrəmova
Yeni yaradılmış müxtəlif ploidli tut sortlarının yemlik keyfiyyətinin və sortsınaq
yemləməsinin bioloji göstəricilərinin öyrənilməsi

7
Əli Umud oğlu Əliyev
“Hər oxuyan molla, Pənah olmaz!”

12
Mehriban Oktay qızı Məmmədova
Parselyasiya cümlə üzvlərinin emosional və obrazlaşdırıcılıq norması kimi

20
Leyla Qadir qızı Məcidova
Azərbaycanın Qarabağ Zəfər tarixindən

26
Aygün İlham qızı Əliyeva
Dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin yaradıcılığında dünyəvi və həmişəmüasir çağırışlar

32
Вафа Самед гызы Алиева
Сравнительный анализ английских, русских и азербайджанских фитонимических фразеологизмов

39
Зельфира Шевкетовна Шукурджиева
Эмиграционные процессы в Крыму и их отображение на страницах газеты «Терджиман»

44
İradə Xəlil qızı ZamanovaTelli Tarıyel qızı İbrahimova
Azərbaycanda istedadli uşaqların peşəyönümü işinin sistemli şəkildə həyata keçirilməsi üçün təkliflər

50
Teybə Aslan qızı Əfəndiyeva
Müasur dövrdə ailənin inkişaf dövrlərinin psixoloji problemlərinin öyrənilməsi

56
Maarif Vaqif oğlu Məmmədov, Anar  Müseyib oğlu Babayev
Koronavirus (Covid-19) pandemiyası dövründə 17 yaşdan yuxarı şəxslərin psixoloji vəziyyətlərin incələnməsi

61
Xalidə Qələndər qızı İsmayılova
Nizami ədəbi irsi bəşər həqiqətlərinə körpüdür

73
Müslim Vahid oğlu Nasiyev
Müasir rabitə sistemlərinə alternativ olaraq, peyk rabitə şəbəkələrinin araşdırılması və tətbiqi

78
Ülvi Famil oğlu Əsədullayev
Beynəlxаlq fərdi öhdəliklər və fərdlərin beynəlxаlq məsuliyyəti

84
Adres: Az 1073, Bakü şehri, Yasamal ilçesi,
              Metbuat caddesi 529.cu mahalle “Azerbaycan” Basın Evi 6.kat
Тел.:    (+994 12) 510 63 99
Моб.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: elmmerkezi@gmail.com