Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv
JURNALIN TAM VERSİYASI


JURNALIN İÇİNDƏKİLƏR:

HUMANİTAR VƏ SOSİAL ELMLƏR     HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
Fərəh Cabbar qızı Cəlil
Kitabi-Dədə Qorqud dastanında Oğuz-qıpcaq münasibətləri və qara donlu kafirlər faktoru:
imaqologiya kontekstində

4
Lalə Məzahir qızı Bayramova
“Əyyəmu-l-arab” toplusunun yarandığı dövr və mədəni-tarixi mühit

8
Мaхбуб Гашим оглу Казымов, Горхмаз Манур оглу Гусейнов
Гений по механике и «отец робототехники» Aль-Джазари
 
12
Hacer Dolanbay
Yakinçağ dünya tarihi: 1975-1984 dünya olaylarına bir bakış

18
Sevda İbrahim qızı Mansurova
Uşaq nevrozları və onların əmələ gəlmə səbəbləri

24
Муборак Абдуллаевна Атаниязова
Навоийнинг ишқий достонлари олим шарафиддинов талқинида

27
Hafizə Mobil qızı Abdinova, Vüsalə Məzahir qızı Hüseynova
İngilis dilində tərcümə prosesinin funksiyaları
 
32
Ярослав Валентинович Пилипчук
Кабардинцы между тюрками и русскими
 
37
Роза Жұмабай қызы Есбалаева
Қазақ әдебиетіндегі төлен әбдік прозасының көркемдік концепциясы

64
Ұлжан Жолдасова
Қазақ прозасындағы лиризм
 
68
Инна Алимовна Хатипова
Фортепианное творчество композиторов Республики Молдова: жанровые и ладотональные
связи с музыкальным фольклором 

74
Ықылас Өскенбайұлы Шахаров
Ахмет иүгінекидің «Aқиқат сыйы» дастанының көркемдік ерекшеліктері

78
Rəna Ağacan qızı Əliyeva
Mərasim folklor nəğmələri türk dilli xalqların bədii təfəkkürünün ifadəsidir

82
İlahə Adil qızı Məcidova
Antiutopiya janrı Rey Bredberinin yaradıcılıq tendensiyalarından biri kimi
 
87
Mehriban Asif qızı Mehdiyeva
Müasir dövrdə türk dillərinin leksik sistemində baş verən dəyişmələrə bir baxış

91
Rəna Yaqub qızı Təhməzova
Epos mətnlərində giriş hissəsinin məzmun xüsusiyyətləri

94
Təranə Həsən qızı Məmmədtağıyeva
VIII sinifdə “Naqillərin ardıcıl birləşdirilməsi” mövzusunun tədrisi prosesində şagirdlərin praktik
bacarıqlarının formalaşdırılması və inkişaf etdirilməsində kompüterdən istifadə

98
Məhəmməd Hüseynov
Ağdamın tarixinə və bu gününə dair

106
Ətrabə Şiraslan qızı Cəfərova
Pedaqoji prosesin təşkilində müəllimin rolu

109
Хейранса Кияс гызы Алиева
Движение хуррамидов в исторических источниках 

113
Latifa Karam Ahmadova
Realism in nineteenth-century english literature 

117
İlahə Ağakişi qızı Balakişiyeva
Müəllimin təhsildə rolu: ənənəvi və müasir müstəvidə

121
Fərəh Ağasəlim qızı Abdullayeva
Azərbaycanın maarif fədailəri

125
Nərgiz Mövsüm qızı Hüseynli
Donor və resipiyent anlayışı və onların hüquqi statusu

129
Aytaj Ali Suleymanova
Assessment of the differences between the international Convention for the suppression of the financing
of terrorism and the united nations security council resolution 1373

133
Bahar Əliösət qızı Mustafayeva
Eşitmə qüsurlu uşaqlarda səs tələffüzü pozulmalarını aradan qaldırmaq üçün musiqili ritmik vasitələrdən istifadə

136
Jalə Şahin qızı Əlizadə
Azərbaycan Respublikasında valyuta məzənnələrinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri

139
Aytac Arif qızı Cəfərova
Səsli mədəni irsimiz

143
Nərminə Ziyatxan qızı Abdullayeva
Nitq etiketi-nitq mədəniyyətinin əsas şərti kimi

148
Səidə Novruz qızı Quliyeva
Arxiv sənədlərinin elektronlaşdırma problemləri

152
Aytac Vüqar qızı Qurbanova
Azərbaycan Respublikasının maliyyə sistemi və onun anlayışı

157
Ülkər Faiq qızı Bayramova
Gəncə Beynəlxalq Hava Limanında külək rejiminin təhlili

162
Nigar Mehman qızı Quliyeva, Rövşanə İkram qızı Əhmədova
Avropa ölkələrində (Finlandiya, Almaniya, Danimarka) məktəb coğrafiyasının tədrisdə yeri və inklüziv təhsil

166
Mələkxanım İnqlab qızı İsmayılova
Çinin müasir enerji siyasəti: problemlər və perspektivlər

170
Cavidan Baladayı oğlu Nəzərov
Tsiklik iqtisadi inkişafin hüquqi tənzimlənməsi və tsikllərin fazaları 

174
Sirus Rafiq Asgarov
China's Energy Policy in Africa

179
Rəfiqə Emin qızı Ağazadə
İstedadlı gənclərə dövlət qayğısı 

184
Sirus Rafiq Asgarov
Military cooperation between Azerbaijan and Israel

187

Baxış: 2 625
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]