ELMİ İŞ Cild: 15 Sayı: 10

JURNALIN TAM VERSİYASI


İÇİNDƏKİLƏR:

HUMANİTAR VƏ İCTİMAİ ELMLƏR     HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
Ирада Исмаил гызы Дадашева
Жанр монодрамы в творчестве C.Беккета

7
Gülşən Bahadur qızı Kərimova, Şəhla Zahid qızı Səfərova
Qloballaşma və ingilis dili

12
Хуршида Ботировна Кадирова
Проблемы перемены эвфемизмов и дисфемизмов  в художественном переводе
 
17
Наиля Габиб гызы Гаджиева
К проблеме мотивации при обучении русскому как иностранному

23
Nüşabə Baba qızı Seyid
Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda riyazi təsəvvürlərin formalaşması və inkişafının xüsusiyyətləri

29
Гюлана Ильгар гызы Алиева
Античные поселения городского типа низменного Карабаха

35
İradə Xəlil qızı Zamanova, Adilə Qulam qızı İbrahimova
Azərbaycanda istedadlı uşaqlarla peşəyönümü işinin təşkili sisteminin qiymətləndirilməsi 

40
Sədaqət Sədrəddin qızı Camıyeva 
Biologiya fənninin tədrisində steammodeli

45
Aygün Paşa qızı Əliyeva
Bədii yaradıcılqda şüursuzluq problemi
 
52
Aytən Ziyatxan qızı Əliyeva
İspan ədəbiyyatında “öküz” və “torero” məfhumları

59
Cavid Şaiq oğlu Məmmədov
Mehmanxana sənayesinin inkişaf problemləri
 
64
Gulbahar Bayram Novruzzade
The main problems in tax accounting and auditing in the Azerbaijan Republic

69
Sabuhi Farasat Rahimli
Intelligent optimization system formulated on industrial internet platform
 
75

TƏBİƏT ELMLƏRİ    NATURAL SCIENCES
Ульфет Салман оглу МикаиловДжавид Ширали оглу Ахадов
Оценка травмы для прогнозирования внутрибольничной  смертности и исхода травмы пациента 

80


Adres: Az 1073, Bakü şehri, Yasamal ilçesi,
              Metbuat caddesi 529.cu mahalle “Azerbaycan” Basın Evi 6.kat
Тел.:    (+994 12) 510 63 99
Моб.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: [email protected] , [email protected]