Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv
JURNALIN TAM VERSİYASI


JURNALIN İÇİNDƏKİLƏR:

FİLOLOGİYA     PHILOLOGY     ФИЛОЛОГИЯ
4
10
13
Göyərçin Şahlar qızı Kərimi 
Bədii ədəbiyyatda qadın və kişi obrazının psixoloji əsasları
16
21
24

HÜQUQ  ELMLƏRİ         THE   LAW  SCİENCES         ПРАВОВЫЕ НАУКИ
27
Həşim Əli oğlu Həşimli
“Məhkəmə baxışınıin hədləri” məhkəmə baxışının ümumi şərti kimi
30
Namig Natig Mammadov
Mistake as to the identity of a contracting party as one of the types of material mistakes
34
Aysel Fəzail qızı Zeynallı
Mülkiyyətin müqavilə rejiminin anlayışı və məzmunu
39
Aynur Teymur qızı Bəxtiyarova
BMT-nin təsisatları və informasiya cəmiyyəti quruculuğu
43
Aytan Shamshir Aliyeva
Protection of foreign investment in the european: EU investment law sources
47
Elgul Elshan Salimli
Territorial integrity in the modern european space – the position of europe on nagorno-karabakh conflict
51
Vəfa Həzi qızı İsmayılova
İnformasiya hüquqi təminatın regional mexanizmləri
56
Ləman Ədalət qızı Abbasova
Talamanın bir növü kimi oğurluğun əlamətləri
60
Gülarə Məzahir qızı Cahangirli
Unfair competition regulation in Azerbaijan
63
Aytaj Elbrus Giblalieva
Definition and significance of employee’s status as general labor subject
67
Matanat Muzaffar Quluzadeh
Constitutional and legislative framework for the recognition and realization of reproductive rights
in the republic of Azerbaijan: legal and practical aspects
70
Oktay Etibar oğlu Əhmədov
Xocalı soyqırımıi: cinayət hüquqi təhlili
73
Arzu Mubariz Alizada
Legal and bioethical problems of organ transplantation in the context of right to life
76
Aydan Habil qızı Məhərrəmova
İntiharın qarşısının alınma yolları
80
Bahram Murad Akhundov
Regarding some aspects of criminal liability of legal entities
83
Aytan Sadaqat Mirzayeva
“The law on access to information” as the source of information law
86
Narmin Huseyn Nasirli
International aspect of combating the crime of migrant smuggling by sea
89
Günel Rabil qızı Əliyeva
Cinayətkarların verilməsində beynəlxalq təşkilatların rolu
94
Firuzə Araz qızı Nəsibli
Psychological aspects of mediation within the legal framework
97
Nigar Fazil Mammadova
Environmental criminal law in the european union
100
Arzu Mubariz Alizada
An introduction to economic, social and cultural rights’ implementation as a positive obligation
104

FƏLSƏFƏ VƏ SOSİOLOGİYA   PHILOSOPHY AND SOCIOLOGY   ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ
108

SİYASİ ELMLƏR         POLITICAL SCIENCES         ПОЛИТОЛОГИЯ
Cəmil Şamil oğlu Quliyev
Ümummilli lider Heydər Əliyev irsində islam dəyərləri və tolerantliq
114
Гюнель Садагат гызы Алиева-Мамедова
Основные направления турецко-азербайджанских торгово-экономических отношений 
119
Samir Zülfüqar oğlu İsgəndərli
Müasir beynəlxalq münasibətlərdə qloballaşma və milli-mədəni kimlik 
121
Насия Фазаир гызы Латифова
Концепция “good governance” как подход к реформам в государственном управлении 
125
Simuzər Xaliq qızı Qafarlı
Soft power potential of Azerbaijan 
131
Səbinə Sabir qızı Məmmədova
Media mədəniyyətlərarası dialoqun qorunmasında əsas vasitə kimi
134
Tural Novruz Ismayilzadeh
Social innovations as segment of information society development
137
Lalə İlqar qızı Abdurahmanova
Dövlətin turizm sferasında fəaliyyət istiqamətləri
141
Tural Novruz Ismayilzadeh
The process of developing social innovations in Azerbaijan and its perspectives (theses) 
144

PEDAQOGİKA     PEDAQOGY     ПЕДАГОГИКА
Günay Musa qızı Quluzadə
Pedaqogika elmində yaş dərəcələrinin хüsusiyyətləri
146
Офелия Намик гызы Джавадова
Цели и задачи мониторинга (тезисы) 
151
Günay Musa qızı Quluzadə
Ferma ədədləri, ferma nöqtəsi və ferma teoremləri
153

Baxış: 2 577
Redaktə et
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
elmmerkezi@aem.az, info@aem.az