JURNALIN TAM VERSİYASI


İÇİNDƏKİLƏR:

HUMANİTAR VƏ SOSİAL ELMLƏR     HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
Kubra Muxtar Aliyeva
Temple sculptures of manna magus and their picturing in Tabriz carpets of XIX century

5
Erdoğan Köycü
Prof. Dr. Ahmet Yücel’in hayati eserleri hadîs usûlü adlı eserindeki “hadis ilimleri” bölümünün
muhtevâ ve kaynakları açısından değerlendirilmesi

20
Əli Umud oğlu Əliyev
Xalq təqvimi, bəzi tarixi gün, adət-ənənə və mənəvi dəyərlərimiz

37
Teyyub Arıx oğlu Quliyev, Jalə Elman qızı Qəniyeva
Müasir Azərbaycan dilində somatik ifadələrin mənbələri

43
Xəyalə Xəqani qızı Kələşova
Azərbaycan Respublikasının təhsil sistemində distant təhsilin hüquqi təminatı məsələləri

46
Тарлан Рустам оглы Арифджанов
Вопросительные предложения в современном русском языке 

50
Инна Алимовна Хатипова
О методах и формах организации музыкального воспитания учащихся в классе специального фортепиано

53
Назлы Ариф гызы Абдуллаева
Билингвизм как важный фактор методики обучения иностранному языку
 
57
Насиба Эргашевна Сабирова
Хоразм воҳасида бахшичилик анъаналари тарихи ва тараққиёти

62
Erdoğan Köycü
Üsküdar’da bir hadis âlimi prof. Dr. Raşit Küçük’ün hayati eserleri hadis ve sünnete dair bazi görüşleri

68
Ярослав Владимирович Пилипчук
Грузинская государственность в раннем средневековье 

78
İlqar Heydər oğlu Abdullayev
Azərbaycanın xarici ölkələrlə əlaqələri bayatı və nağıllarda

108
Afət Aban qızı Bayramova
Модели обучения

111
Kifayət Qurban qızı Mənsimova
Perfeksionizm: səbəbləri və inkişaf xüsusiyyətləri

115
Nubar Elsevər qızı Bəşirli
Nobel qardaşları və onların Bakı nefti ilə ilk tanışlığı

119
Melek Anday Rifat qızı Tolunay
Vaginizmin psixoloji-fizioloji xarakteristikasi

124
Kifayət Qurban qızı Mənsimova
Nailiyyətin motivasiyasi, özünütənzimləmə və təhsil müvəffəqiyyəti

128
Səmayə Məhərrəm qızı Həbibova
Azərbaycanda multikulturalizmin konstitusiya hüquqi əsasları

132
Aytac Vazeh qızı Tağıyeva
Ümumtəhsil məktəblərinin tam orta təhsil pilləsində coğrafiya fənninin məzmununda Аzərbaycan coğrafiyasının tədrisi

136
Gülnaz Tahir qızı Həsənova
Влияние информационного фактора на современные международные отношения 

141
Парвана Байрам гызы Бабаева
Общий характер правового регулирования конституционных правоотношений
 
147
Sümeyra Hüseyin qızı Avcı
Kəkələyən uşaqların nitq xüsusiyyətləri

151
Leyli Əlövsət qızı Məmmədova
Əməliyyat-axtarış fəaliyyətinin subyektləri ilə əməkdaşlıq edən şəxslərin fəaliyyətinin hüquqi tənzimlənməsi

155
İlahə Adil qızı Məcidova
Stiven Kinqin ədəbi irsinin konseptual şərhi

159
Sirus Rafig Asgarov
China's post-coronavirus economic situation

162
Natiq Elməddin oğlu İbrahimov
Azərbaycan hüquq sistemində kommersiya sirrinin inkişaf tarixi
 
168
Хаяла Ахад гызы Багирова
Анализ обстановки совершения преступления как элемента криминалистической характеристики преступления
 
172
Ülkər Yaşar qızı Elmanlı
Prezidentin qanunvericilik hakimiyyəti ilə qarşılıqlı əlaqəsi

175
Muxtar Tahir oğlu Nəbili
Sosial idarəetmənin strukturu və əsas xüsusiyyətləri

179
Хаяла Ахад гызы Багирова
Роль следственных версий в определении обстановки совершения преступления 

182
Nigar Yadulla Shahgaldiyeva
Value added tax in the European Union

186

© Saytdakı materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan: AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: elmmerkezi@gmail.com