JURNALIN TAM VERSİYASI


JURNALIN İÇİNDƏKİLƏR:

HUMANİTAR VƏ SOSİAL ELMLƏR     HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
Zəhra Abbas qızı Allahverdiyeva
MüasirAzərbaycan nizamişünaslığının prioritet vəzifələri
4
Namaz Rizvan oğlu Manafov
Şərqşünas alim – Məhəmməd Sadiq bəy Ağabəyzadə
14
Məlik Şixbala Məlikov
Tipik davranış pozulmaları və onların yaranma səbəbləri
 
18
Kəmalə İbrahim qızı Əliyeva
Kiçik məktəbli yaşlı autizmli uşaqlara sosial bacarıqların öyrədilməsinin pedaqoji əsasları
22
Zemfira Tərlan qızı Məmmədova
Terminoloji sahədə dil siyasəti
26
Giyosiddin Murotjonovich Usmonov, Sherzod Khursanalievich Shadmanov
The role of comunicative language teaching(clt) and situational language
teaching (slt) in language teaching and learning
34
Şəms Ənvər qızı Bünyatova
Platon epistemologiyasinda “aletheia”-həqiqət kateqoriyasının təhlili
36
Muhammad Abdullaev
Oriflar xolis suhbat tutarlar 
41
Baqer Mirza Hasanvand, Kiyan Gholam Javadi Tarziloo, Mahbube Mostafa Khiri
A Comparison between Barkley Behavioral Therapy, Minuchin Structural Family Therapy and Neuro-feedback
on Anxiety among children sufferingfrom Attention Deficit – Hyperactivity Disorder
47
Инна Алимовна Хатипова
Вклад Штефана и Георгия Няги в развитие жанра фортепианной миниатюры в Республике Молдова 
61
Ярослав Валентинович Пилипчук
Мусульманская государственность в Азербайджане (IX-XIII вв.) 
68
Məlik Şıxbala oğlu Məlikov
Vitagen təhsil anlayışı və təhsildə holoqrafik yanaşma

86
Kəmalə İbrahim qızı Əliyeva
Təlim prosesində autizmli uşaqların öyrədilməsinin imkan və yolları

89
Sabina Əzim qızı Əzimova
Erkən nikah probleminin yaranmasında və davam etməsində gender bərabərsizliyinin rolu

93
Samira Eldar Mehraliyeva
Termination of civil service 

98
Парвана Байрам гызы Бабаева
Понятие и социально-экономическая сущность Конституции как основного закона государства

101
Leyla Mobil Khankishiyeva
Artificial intelligence in military

105
Farid Ziyat Ahmadov
The nature of complementarity principle  in international criminal court
110
© Jurnalda çap olunan materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan: AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: elmmerkezi@gmail.com