Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv
JURNALIN TAM VERSİYASI


İÇİNDƏKİLƏR:

HUMANİTAR VƏ İCTİMAİ ELMLƏR     HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
Anar Ramiz oğlu Kərimov, Vüsal İsfəndiyar oğlu Yüzbaşyev
Fars dilində məkan münasibətlərinin qoşmalarla ifadə olunmasi

7
Gülnaz Rəfail qızı Ələsgərova
Defamasiya və söz azadlığının məhdudlaşdırılması

12
Насиба Эргашевна Сабирова
Характеристики бахшинского репертуара и исполнительных навыков  (на примере Хорезмского эпоса) 

19
Elnarə Adil qızı Məmmədova
M.Kaşğarinin “Divanü Luğat-it Türk” əsərindən feillərin tematik qrupları (iş feilləri)

23
Qənirə Balaşirin qızı Balakişiyeva, Arzu Əbülfət qızı Paşayeva,
Aysu Rabil qızı Mehdizadə
Kimyanın tədrisində fənlərarası inteqrativ əlaqələrin yaranması

28
Lalə Mustafa qızı Axundzadə, Nailə Ağahüseyn qızı Orucova
Frazeoloji və paremioloji vahidlərin tərcümə məsələləri

33
Aygün Cavanşir qızı Musayeva
Mədəniyyət şəxsiyyətin sosializasiyası amili kimi

38
Zərəfşan Babakərim qızı Azayeva, Teyyubə Məzahim qızı Abışova
Çinarə Nəriman qızı Məmmədova, Zəhra Nurbala qızı Abdullayeva
Zaman haqqında təsəvvürlər

43
Günel Xanlar qızı Yunusova
Yaziçı əsərində istifadə olunan onimlər

49
Кифаят Алигамет гызы Долханова
Виртуальное знакомство детей с миром творческих профессий 

53
Arzu Ağanəhmət qızı Mirzəyeva
Azərbaycan dilində ismi qovuşma idiomlar

59
Könül Mübariz qızı Vəliyeva
Milli iqtisadiyyatın inkişafinda əsas amil kimi Qarabağın turizm perspektivləri

63
Elchin Farhad Osmanov
Formation and development of small and medium enterprises in the liberated territories

69
Günay Şakir qızı Süleymanova
Votsap mesencer mesajlarında dil üslublarının üslubi təhlili

74
Türkan Yusif qızı Əhmədova
1139-il zəlzələsinin Gəncə şəhərinə təsirinə dair tarixi məlumatlar

79
Orxan Şəfa oğlu Şadmanlı
İcarə əməliyyatlarının uçotunun müasir vəziyyətinin təhlili və qiymətləndirilməsi

84
Gamar Asim Safarova
A phenomenon ahead of his time – Heydar Aliyev

89
Həbibə Fuad qızı Əliyeva
Heydər Əliyev və azərbaycançılıq ideologiyası

94

TEXNİKA ELMLƏRİ    TECHNİCAL SCIENCES
Famil Hüseyn oğlu Məmmədov
İnfrastruktur rejimli lokal rabitə şəbəkələrinin modelləri və ehtimal-zaman
xarakteristikalarının hesablanması metodları

101
Nicat Çingiz oğlu Qarayev
Yeni nəsil şəbəkələrində xidmət keyfiyyətinin təmin edilməsinin modelləri və metodlari

111

Baxış: 1 676
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]