ELMİ İŞ Cild: 15 Sayı: 11

JURNALIN TAM VERSİYASI


İÇİNDƏKİLƏR:

HUMANİTAR VƏ İCTİMAİ ELMLƏR     HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
Anar Ramiz oğlu Kərimov, Vüsal İsfəndiyar oğlu Yüzbaşyev
Fars dilində məkan münasibətlərinin qoşmalarla ifadə olunmasi
7
Gülnaz Rəfail qızı Ələsgərova
Defamasiya və söz azadlığının məhdudlaşdırılması
12
Насиба Эргашевна Сабирова
Характеристики бахшинского репертуара и исполнительных навыков  (на примере Хорезмского эпоса) 
19
Elnarə Adil qızı Məmmədova
M.Kaşğarinin “Divanü Luğat-it Türk” əsərindən feillərin tematik qrupları (iş feilləri)
23
Qənirə Balaşirin qızı Balakişiyeva, Arzu Əbülfət qızı Paşayeva,
Aysu Rabil qızı Mehdizadə
Kimyanın tədrisində fənlərarası inteqrativ əlaqələrin yaranması
29
Lalə Mustafa qızı Axundzadə, Nailə Ağahüseyn qızı Orucova
Frazeoloji və paremioloji vahidlərin tərcümə məsələləri
34
Aygün Cavanşir qızı Musayeva
Mədəniyyət şəxsiyyətin sosializasiyası amili kimi
39
Zərəfşan Babakərim qızı Azayeva, Teyyubə Məzahim qızı Abışova
Çinarə Nəriman qızı Məmmədova, Zəhra Nurbala qızı Abdullayeva
Zaman haqqında təsəvvürlər
44
Günel Xanlar qızı Yunusova
Yaziçı əsərində istifadə olunan onimlər
50
Кифаят Алигамет гызы Долханова
Виртуальное знакомство детей с миром творческих профессий 
54
Arzu Ağanəhmət qızı Mirzəyeva
Azərbaycan dilində ismi qovuşma idiomlar
60
Könül Mübariz qızı Vəliyeva
Milli iqtisadiyyatın inkişafinda əsas amil kimi Qarabağın turizm perspektivləri
64
Elchin Farhad Osmanov
Formation and development of small and medium enterprises in the liberated territories
70
Günay Şakir qızı Süleymanova
Votsap mesencer mesajlarında dil üslublarının üslubi təhlili
75
Türkan Yusif qızı Əhmədova
1139-il zəlzələsinin Gəncə şəhərinə təsirinə dair tarixi məlumatlar
80
Orxan Şəfa oğlu Şadmanlı
İcarə əməliyyatlarının uçotunun müasir vəziyyətinin təhlili və qiymətləndirilməsi
85
Gamar Asim Safarova
A phenomenon ahead of his time – Heydar Aliyev
90
Həbibə Fuad qızı Əliyeva
Heydər Əliyev və azərbaycançılıq ideologiyası
95

TEXNİKA ELMLƏRİ    TECHNİCAL SCIENCES
Famil Hüseyn oğlu Məmmədov
İnfrastruktur rejimli lokal rabitə şəbəkələrinin modelləri və ehtimal-zaman
xarakteristikalarının hesablanması metodları
102
Nicat Çingiz oğlu Qarayev
Yeni nəsil şəbəkələrində xidmət keyfiyyətinin təmin edilməsinin modelləri və metodlari
112Adres: Az 1073, Bakü şehri, Yasamal ilçesi,
              Metbuat caddesi 529.cu mahalle “Azerbaycan” Basın Evi 6.kat
Тел.:    (+994 12) 510 63 99
Моб.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: [email protected] , [email protected]