Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv
JURNALIN TAM VERSİYASI


İÇİNDƏKİLƏR:

HUMANİTAR VƏ İCTİMAİ ELMLƏR     HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
Erdogan Koycu, Eymen Hidir
Ikhlas and sincerity according to verses and hadiths
8
Zarovshan Babayeva
Instruments used for counting hydrobionts 
19
Əli Əliyev
Bəzi toponimlərimiz yeni yanaşma müstəvisində. Beyləqan, Aşıqlı və s. Toponimlərin etimoloji yozumu və həqiqi tarixi anlamı
25
Leyla Qocayeva
Ədəbi diskursun xarakterik xüsusiyyətləri
33
Nərmin Azadgil
Heydər Əliyevin Azərbaycan-İsrail münasibətlərində rolu
38
Şəlalə Mahmudova
1960-1980-ci illərdə Azərbaycan uşaq hekayələrinin mövzusu, ideya-bədii xüsusiyyətləri
45
Yeganə Məmmədova
Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində uşaqların nitqinin əmək prosesində inkişaf etdirilməsi yolları
51
Sədaqət Həsənova
Azərbaycanda bədii dilin inkişaf xüsusiyyətləri
57
Alıcan Abbasov, Vəfa Nəcəfova, Murad Qasımov
Keyfiyyət menecment sistemi hava nəqliyyatının inkişafının tənzimlənməsinin iqtisadi mexanizmi kimi
72
Mədinə Əmiraslanova
Aerofotoçəkilişin inkişaf tarixi və aerofotoçəkiliş materiallarının keyfiyyətinə təsir edən amillərin qiymətləndirilməsi
78
Nurlana Əliyeva
Naxçıvana qarşı iddialar və kilsə təbliğatı
85
İradə Əliyeva, Nüşabə Əliyeva
Ünsiyyət və sözün gücü
90
Famil Mədətov
Fuad Köprülünün elmi irsində “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının yeri
96
Mehriban Hacızadə
Bədii ifadə vasitələri. Metafora
107
Lalə Məmmədova
İnklüziv təhsildə uşaqyönümlü təlim mühitinin xüsusiyyətləri
113
Mədinə Məmmədli
Lаyihələrin idаrə оlunmаsı
119
Shahriyar Guliyev
Recognition of the disabled, elder and gazis in deep CNN/YOLO network and research in organization of social-public service
127
TƏBİƏT ELMLƏRİ     NATURAL SCIENCES
Fatma Hüseynova, Şəhla Əliyeva, Zivər Abseynova, Sevinc Eyvazlı, İlhamə Məsimova
Azərbaycanda dəri leyşmaniozunun hazırki vəziyyəti və onunla mübarizədə qarşıda duran vəzifələr
139
Xatirə Xələfli, Dəstə Qasımova, Bayram Əsədov, Şəlalə Əliyeva, Dünya Niftəliyeva
Qeyri-infeksion xəstəliklərin öyrənilməsində epidemioloji diaqnostikanın tətbiqi
144
Gülnarə Abbasova
Soya bitkisinin əkini və əsas perspekivləri
150
TEXNİKA ELMLƏRİ     TECHNICAL SCIENCES
Arzu Məmmədova, Nigar Allahverdiyeva, Faiq Məmmədli
Pilotsuz uçuş aparatlarının radioelektron sisteminin realizasiyası
156
Sevinc Muxtarova, Humay Kamallı, Nərgiz Abdullayeva
Mikrokontroller bazasında robotun idarəetmə qurğusunun işlədilməsi
161

Baxış: 1 421
Redaktə et
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
elmmerkezi@aem.az, info@aem.az