JURNALIN TAM VERSİYASI


JURNALIN İÇİNDƏKİLƏR:

DİLÇİLİK     LINGUISTICS     ЯЗЫКОЗНАНИЕ
Mahirə Nağı qızı Hüseynova
Ümumtürk dillərində yemək adlarının tarixi-etimoloji təhlili
4-10
Zərifə Bayram qızı Məmmədova, Zərifə İsmayıl qızı Avilova
Müasir Azərbaycan dilində informatika terminlərinin yaranma mənbələri
11-14
Məfkurə Salam qızı Hüseynova
Nitqin əsas keyfiyyətləri və onların dildə təzahürü
15-18
Vəliyeva Çimnaz Həsən qızı
Beynəlmiləl sözlər Azərbaycan dilindəki fransız mənşəli sözlərin nümunəsində
19-21

ƏDƏBİYYATŞÜNASLIQ    LITERARY STUDIES    ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
Есбалаева Роза Жумабайкызы
Қазақ әдебиетıндегı жыршылық дәстүр және италмас ақынның әдеби мұрасы
22-26
Sevinc Ağadin qızı Bağırova
Rus ədəbiyyatında şərq və islam mövzusunun ədəbi və tarixi qaynaqları
27-30
Əli Umud oğlu Əliyev
«Ölülər"in dirilərə nəsihəti və Allaha şikayəti (Mən ölü, siz diri…)
31-34

TARİX     HISTORY     ИСТОРИЯ
Qəzənfər Şirin oğlu Kazımov
Katolikos Bakur və çar arvadı Sparama haqqında mülahizələr
35-39
Ələmdar Əli oğlu Şahverdiyev
Azərbaycan neftinin zəngin tarixi
40-51
Rəşad Fikrət oğlu Seyidov
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin xarici siyasətində Ermənistan məsələsi
52-54
Solmaz Azay qızı Sadıqova
İrəvan xanlığına dair ilkin mənbələrin sahə mütəxəssislərinin informasiya təminatında yeri
55-58

SOSİOLOGİYA     SOSIOLOGY     СОЦИОЛОГИЯ
Меджид Мамед оглу Мамедов
Социальные нормы: сущность и функции
59-62
Sultan Qurban oğlu Niftəliyev
Milli iqtisadiyyat perspektivi çərçivəsində biznes mühiti inkişafinın müqayisəli təhlili
63-68
Rakim Zülal oğlu Haqverdiyev
Qeyri-neft sektorunun effektiv tənzimlənməsi dövlət idarəçiliyinin prioritet istiqaməti kimi
69-73

Bahar Əşrəf qızı Kərimova, İradə Xəlil qızı Zamanova
Məktəbəqədər uşaqlarda nitq inkişafı pedaqoji problem kimi

74-76
Günel Ədalət qızı Allahverdiyeva
Görmə qüsurlu uşaqlar və onların təsnifatı

77-79
Эллада Муса гызы Кулиева
К вопросу профессиональной компетентности педагога общеобразовательной школы

80-82

Егана Исраил гызы Мамедова
Развитие  культуры речи и речевой деятельности студентов-иностранцев на уроках русского языка

83-86

SƏNƏTŞÜNASLIQ    ART CRITICISM    ИСКУСТВОВЕДЕНИЕ
Aytac Afar qızı Abbaszadə
Heykəltəraş Akif Əsgərov yaradıcılığında qadın obrazları 
87-89
© Jurnalda çap olunan materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan: AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: elmmerkezi@gmail.com