Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv
JURNALIN TAM VERSİYASI


İÇİNDƏKİLƏR:

HUMANİTAR VƏ İCTİMAİ ELMLƏR     HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
Natavan Havar qızı Hacıyeva, Arzu Ağanəhməd qızı Mirzəyeva
Təyini söz birləşmələri ilə ifadə olunan ismi idiomalar

7
Aygün Xanoğlan qızı İsayeva
Müasir ingilis dilində modallıq kateqoriyasının aspektləri

12
Emin Gündüz oğlu Babayev, Məleykə Nəsib qızı Bayramova
Xarici ölkələrin cinayət qanunvericilik tarixində seksual xarekterli zorakılıq hərəkətlərinə görə məsuliyyət məsələsi

17
Elnarə Xeyrəddin qızı Məmmədova, Fidan Rəhim qızı Əkpərli
Adaptiv bədən tərbiyəsi məşğələlərinin sağlamlığı məhdud olan insanların həyat qabiliyyətinə təsir

24
Ləman Aslan qızı Məmmədova
Azərbaycanın görkəmli qadın rəssamlarının portret xəzinəsi

31
Arzu Ağanəhməd qızı Mirzəyeva
Bədən dilimiz nələr danışır

38
Leyla Khudat Adıgozelova
A historical perspective of development of terminology and term creation in Azerbaijan

44
İradə Əlibala qızı Yusifova
Dünya ədəbiyyatında müharibə mövzusu (Mixail Aleksandroviç Şoloxovun yaradıcılığı əsasında)

51
Dilbər Vətən qızı Camali
Kül Tarxan, Dolodoyn və Bömbögör abidələrinin linqvistik və kultroloji təhlili

58
Parvin Aydin Karimova
Philosophy of language

64
Dəniz Səftər qızı Quliyeva
İnsan orqan və toxumalarının transplantasiyası sahəsində Azərbaycan və xarici dövlətlərin qanunvericiliyinin müqayisəli təhlili

69
Nurlan Abdul oğlu Aşurov
II Qarabağ müharibəsi kontekstində humanitar hüquq

74
Musa Natiq oğlu Əmiraslanov
Karonavirus (Covid-19) pandemiyası dövründə sənaye müəssisələrində büdcələşdirmənin təşkili

81
Vüsal Sədi oğlu Hacıyev 
Gömrük orqanlarının vəzifəli şəxsləri tərəfindən törədilən vəzifə cinayətlərinin kriminalistik xarekteristikası

86
Leyla Ramiz Mammadova
Proceedings in the UN international court of justice

92
Aytaj Ilgar Adgozalzade
Internotional Criminal Tribunals in the history of international criminal prosedure

97
Hüseyn  Mərdan oğlu Hacıyev 
Sosial problemlərin həlli yolları

102
Tural Namig Afandiyev
Compative analysis of constitutional control in foregin countries (development trends)

107
Gulzar Fuad Hasanova 
Historical background of a contenental shelf and internotional law principeles of the contintal shelf delimitation

114
Cavidan Şəmil oğlu Cəfərli
Məktəbdənkənar tərbiyə müəssələrində ekoloji tərbiyə məsələləri

120
Sabahat Abulfat Hasanova
Purposes of punishment in transnational criminal law, effectiveness  of applied punishments

125
Aytaj Ilgar Adgozalzade
Jurisdiction of international criminal procedure

134
Səbirə Tofiq qızı Əliyeva
Biznes strukturlarının innonativ inkişaf yolu

139
Islam Elshan Dunyamaliyev
Local and global results of COVID-19 virus in the energy sector

145
Xəqani Məqsəd oğlu Salmanov
Cənubi Qafqaz regionunda nəqliyyat infrastrukturunun inkişafı və onun investisyalaşmasının prioritet istiqamətləri

151
Həbib Yusif oğlu Həbibi
Azərbaycanın işğaldan azad olmuş ərazilərində müasir nəqliyyat sistemin inkişafı

156
Rufi Vidadi oğlu Lələyev
Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş rayonlarında sənayenin və onun strukturunun formalaşdırlması

163
Xaqani Məqsəd oğlu Salmanov
Azərbaycanda nəqliyyat sahəsinin inkişafı və maliyyələşdirilməsinin dinamikası

169
Ləman Amil qızı Amil 
Əmlak vergilərinin hesablanması və tutulmasının dünya təcrübəsi

173
Günəş Azər qızı Azərli 
Azərbaycan Respublikasında sosial turizmin inkişaf dinamikası və əsas amilləri

178
Mehdi Yusif Asgarov
The importance and the main elements of the “EU Green Deal”

183
Aytaj Mazahir Gurbanzadeh
Importance of trademark protection as a form of intellectual property

189
Aligardash Seymur Aliyev
Global macro-economic impacts and prospects of COVID-19

196
Ələsgər Akif oğlu Səfərov
Vətən müharibəsində dağıdılmış emal müəssisələrinin bərpasına investisiya
qoyuluşlarının xarakterik xüsusiyyətləri (Tərtər pambıq emalı zavodunun timsalında)

203
Mehdi Yusif Asgarov
Cooperation between Azerbaijan and Evropean Union for legal regulartion of environmental security

209
Bəxtiyar Elşad oğlu Əliyev
Pandemiya və post pandemiya dövründə sahibkarlıq subyektlərinin maliyyə vəziyyətinin vergilər və

gömrük tarifləri vasitəsi ilə tənzimlənməsi üsulları
215

TƏBİƏT ELMLƏRİ     NATURAL SCIENCES
Yasin Qalibqulu oğlu Gözəlov, Mehri Rəfael qızı Xəlilova
Dovşançılıqda  xəttarası hibridləşmədən istifadə etməklə alınan balalarda irsən keçmə, məhsuldarlıq indeksi
və seleksiya səmərəliliyinin öyrənilməsi

220
Rüfət Şaiq oğlu Novruzov 
Əhəngdaşı yataqlarında aparılan müasir daş işlərinin ətraf mühitə təsirinin  qiymətləndirilməsi
(Qaradağ əhəngdaşı yatağının timsalında)

226

Baxış: 1 866
Redaktə et
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
elmmerkezi@aem.az, info@aem.az