Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv
JURNALIN TAM VERSİYASI


JURNALIN İÇİNDƏKİLƏR:

FİLOLOGİYA   PHILOLOGY   ФИЛОЛОГИЯ
Gulnoz Yunus Sattorova
Typological similarities in uzbek and turkish stories

4
Бақыт Сырымұлы Әбжет
Сыр бойында сақталған мифтік аңыздардағы корқыт атаның тәңірлік сипаттары

7
Орынбай Дәндейұлы Бекжан
Есік жазуы – түркі халықтарының асыл мұрасы

12
Роза Жұмабайқызы Есбалаева
Қазақ сатирасының зерттелуі мен жанрлық ерекшелігі

21
Дурдана Фарман гызы Гумбатова
Интеллигенция и литература (к постановке вопроса)

25
Aysel Natiq qızı Hüseyxanova
Omonimlər leksik-semantik hadisə kimi

29
Nəhayət Mübariz qızı Hüseynli
Taras Şvçenko bədii irsinin Azərbaycanda tədqiqi

34

HÜQUQ  ELMLƏRİ   THE LAW SCİENCES   ПРАВОВЫЕ НАУКИ
Oktay Etibar oğlu Əhmədov
Sülh və insanlıq əleyhinə cinayətlərlə mübarizəyə müasir baxış

38
Nargiz Nasimi Mammadova
Obligation to provide adequate medical care to persons in custody

41
Fidan Ağasəlim qızı Abdullayeva
Orqan bankının yaradılmasının əhəmiyyəti
 
44
Erkin Humbat Musayev
International criminal law and ar (Azerbaijan Republic) legislation genocide crime and its comparative
analysis with other international crimes

48
Gulara Mazahir Cahangirli
Preconditions for unfair competition and the problem of its state regulation

53
Könül Bəxtiyar qızı Cəmilova
İcra hakimiyyəti orqanlarının aktları

57
Laura Aydin Novruzova
Elements of criminal composition of transnational crimes

60
Leyla Abdulla Abuzarli
Principles of the law of the sea concerning the passage regimes

64
Gumrah Adalat Mammadov
Comparison of the judicial system of the republic  of azerbaijan with the international criminal court

68
Namig Natig Mammadov
Legal analysis of the main features of fraud as a ground for invalidity of a contract

72
Nijat Jeyhun Alakbarov
Importance of originality in copyright law

76
Nargiz Nasimi Mammadova
Scope and nature of procedural obligations under article 2 of the european convention on human rights

79
Tagi Eyyub Ibishov
Determination of territorial jurisdiction on ship collision cases according to choice
of claimant: comparative analysis of legislations

82
Firuza Amil Huseynzade
The legal status of the vessel in the maritime law and types of the vessel

86
Nuranə Yusif qızı Yusifova
Seçki hüququ və seçki sisteminin əsas mahiyyəti

90
Sabuna Firaddin Mammadzada
Destruction of cargo as one of the types of impossibility of performance

of the contract of carriage of goods by sea
94
Mətləb Sahib oğlu Məmmədzadə
Qanuni sahibkarlıq (kommersiya) fəaliyyətinə mane olma cinayətində vəzifəli şəxslərin rolu

98
Ziya Feyruz Shivakhanli
The comparative analysis of liability exceptions of the sea carriers under international maritime conventions

104
Bahram Murad Akhundov
Civil liability of legal entities

108
Aytac Tahir Cahangirova
The concept of user-generated content

111
Xalıq Yusif oğlu Dadaşzadə
Cinayət nəticəsində vurulmuş zərərin aradan qaldırılması problemləri

115
Shukufa Elbrus Muradsoy
Legal background of european union competition law

119
Gulu Mastan Narimanzade
Broad legal analysis of the article 50 of the treaty on european union

125
Həbibə Mehdi qızı Əliyeva
Azərbaycan Respublikasında yerli özünüidarəetmənin əsas problemləri

131
Shafa Ingilab Orujova
Competitive solution theories in the natural monopoly markets and optimal
pricing methods in their regulation

135
Nərmin Elnur qızı Qasımova
Beynəlxalq valyuta fondunun fəaliyyətində problemlər

139
Самира Имран гызы Кулиева
Агрессивное поведение у пациентов психиатрического профиля

142
Shukriyye Vugar Taghizade
Importance of cost control in tender construction projects

146

FƏLSƏFƏ VƏ SOSİOLOGİYA   PHILOSOPHY AND SOCIOLOGY   ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ
Rafail Ayvaz oğlu Əhmədli
XIX əsrdə Azərbaycanda milli şüurun inkişafına Abbasqulu Ağa Bakixanovun
və Qasım bəy Zakirin sosial-siyasi görüşlərinin təsiri

151
Şəlalə Sabir qızı Salmanova
Quranda elm və öyrənməyə təşviq (tezislər)

156
Aydan Habil qızı Məhərrəmova
Dünya ölkələri üzrə intiharların baş vermə səbəbləri

158

SİYASİ ELMLƏR   POLITICAL SCIENCES   ПОЛИТОЛОГИЯ
Турал Новруз оглу Исмайилзаде
“Covid-19” как рычаг социально-технологических изменений 

161
Seyranə Əflatun qızı Xəlilzadə
Gürcüstanda etnik münaqişələr

164
Simuzar Khalig Qafarli
European Union soft power limitations

167
Samir Zülfiqar oğlu İsgəndərli
Azərbaycan və multikulturalizm 

171
Tural Novruz Ismayilzadeh
Practice for applying social innovations in social field abroad

174

PSİXOLOGİYA     PSYCHOLOGY      ПСИХОЛОГИЯ
Lalə Məhəmməd qızı Cabbarova, Dəniz Qalib qızı Umarova
Mobbinq fenomeni və onun yaratdığı fəsadlar

178

PEDAQOGİKA     PEDAQOGY     ПЕДАГОГИКА
Лала Закир гызы Талибова
Особенности формирования самооценки школьников младших классов 

183
Səkinə Həbib qızı Vəliyeva
II səviyyəli unil uşaqlarda rabitəli nitqin formalaşması və inkişafı xüsusiyyətləri

187
Aygun Akif Abbasova
The role of translanguaging in shaping an inclusive learning environment

190
Şəbnəm Fikrət qızı Mahmudova
Məktəbin kollegial idarəedilməsi

193
Lalə Əmrah qızı Fətəliyeva
Kiçik məktəb yaşlı optik disqrafiyalı uşaqların xüsusiyyətləri və növləri 

196
Qəndab Asif qızı Mustafayeva
Məktəbəqədər yaşlı dislaliyalı uşaqlarda dilin qrammatik tərəflərinin
formalaşdırılması üzrə işin məzmunu

199
Yaqut İbrahim qızı Abduləliyeva
Kəkələmənin etiologiyasi və patogenezi

202

SƏNƏTŞÜNASIQ  VƏ  MEMARLIQ   ART CRITICISM  AND ARCHITECTURE
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ  И  АРХИТЕКТУРА 
Səbinə Həbib qızı Abbaslı
XX əsr Azərbaycan bədii metal sənətinin inkişafı

205
Aytac Rauf qızı Teyyubova
“Şuşa”-nın tarixi-memarlıq abidələri elturan avalovun qrafik silsiləsində 

209
Fidan Nazim qızı Məmmədova
XX əsrin 50-ci illərində Azərbaycan rəngkarlığında təsviri sənətə qovuşmuş qadın obrazların xüsusiyyətləri

212


Baxış: 2 675
Redaktə et
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
elmmerkezi@aem.az, info@aem.az