Gülşən Əhliman qızı Əliyeva
Bakı Dövlət Universiteti
magistrant
gulshan.aliyeva.98@list.ru

MÜASİR QİYMƏTLƏNDİRMƏ VƏ ONUN TƏŞKİLİNƏ VERİLƏN TƏLƏBLƏR

Açar sözlər: müasir qiymətləndirmə, qiymətləndirmə standartları, məktəbdaxili qiymətləndirmə, diaqnostik qiymətləndirmə, formalaşdırıcı qiymətləndirmə, summativ qiymətləndirmə

Modern evaluation and requirements for its organization
Summary
Modern assessment systems are one of the main factors reflecting the quality of education. One of the important conditions is that the assessment is carried out in accordance with the wishes, needs and requirements of society and the state. The article discusses the essence of modern assessment, the analysis of in-school assessment (diagnostic, formative, summative) in terms of geography, the expediency of applying the level of knowledge and skills of students in accordance with the assessment standards. In-school assessment consisted of assessment of student achievement (diagnostic, formative and summative assessments), curriculum assessment and final assessment of general education levels.
Key words: modern assessment, assessment standards, in-school assessment, diagnostic assessment, formative assessment, summative assessment 

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [130.26 Kb] (yüklənib: 4)

© Jurnalda çap olunan materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Adres: Az 1073, Bakü şehri, Yasamal ilçesi,
              Metbuat caddesi 529.cu mahalle “Azerbaycan” Basın Evi 6.kat
Тел.:    (+994 12) 510 63 99
Моб.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: elmmerkezi@gmail.com