Arxiv
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv

JURNALIN TAM VERSİYASI


İÇİNDƏKİLƏR:

HUMANİTAR VƏ İCTİMAİ ELMLƏR     HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
Sevinc Yusif qızı Məmmədova
Reklam mətnlərində neologizmlər
7
Ramazan Əzizxan oğlu Eyyubov, Tamam Sahib qızı Qurbanova,
Cansu Fəxri qızı Həmidli, Günel Namikovna Nağıyeva
İbtidai siniflərdə vaxtın ölçülməsinin öyrədilməsi
13
Ülvi Mədət oğlu İsmayılov, Aytəkin Oktay qızı Qurbanova,
Ebru Nihat qızı Oğuz
Daxili, xarici və inzibati amillər kontekstində müəllimlərin motivasiya ölçmə vasitəsinin doğruluğu
və etibarlılığının təhlili
20
Nasiba Ergashevna Sabirova
South and north Khorezm epic schools
26
Xumar Elham Ələkbərova
XXI əsr ictimai-siyasi reallıqları misirlilərin “taksi söhbətləri”ndə
32
Ramazan Əzizxan oğlu Eyyubov, Rəşad Etiqad oğlu Cabbarlı
İbtidai siniflərdə ölçü elementlərinin həyatla əlaqəli məsələlərdə tətbiqi 
37
Sevda Pirəli qızı Abulova, Aida Qafur qızı Mamedova,
Tamilla Elmar qızı Muradova, Dilarə Məmməd qızı Məmmədova
Riyaziyyatın ibtidai kursunda həndəsi fiqurların perimetr və sahəsinin öyrədilməsi 
43
Xatirə Tacəddin qızı Qurbanova, Əfsanə Ulduzxan qızı Məmmədova,
Elmira Elşən qızı Qəmbərova, Nigar Emin qızı Hüseynova
İbtidai siniflərdə hərəkətə aid məsələlərin öyrədilməsi 
51
Nuranə Marif qızı Cəfərova
Xarici dilin tədrisində motivasiyanın formalaşmasına təsir edən xüsusi şərtlər 
58
Nilufər Şahhüseyn qızı Ağayeva, Leyla Etibar qızı Musazadə 
Naxçıvan xüsusi təyinatlıları İkinci Qarabağ Müharibəsində
63
Aynurə Oqtay qızı Binnətova, Leyla Arif qızı Quliyeva,
Nigar Samir qızı Dilanova
İbtidai siniflərdə məsələ həllinə modelin tətbiqi
68
Nuranə Marif qızı Cəfərova
Müstəqil işin təşkili zamani xarici dilin tədrisinə müasir yanaşmalar
76
Günel Vahid qızı Əkbərova, Zəhra Nurbala qızı Abdullayeva,
Nəzrin Zaur qızı İsmayılova, Nailə Nəcəf qızı Baxşiyeva
İbtidai siniflərdə hesab məsələlərinin həllinin öyrədilməsi
80
Gülnarə Adil qızı Kazımova
Uşaq ədəbiyyatına klassik irsin təsiri
88
Ülkər Əlövsət qızı Qurbanova
Ailədəki emosional vəziyyətin körpələrdə psixoloji müdafiə mexanizminin formalaşmasına təsiri
94
Firuzə Müşfiq qızı Qarayeva
Azərbaycan Respublikasının hüquq sistemində konstitusiya qanunvericiliyi konstitusiya
hüququnun mənbəyi kimi
99
Şəms Əfqan qızı Umudova
Milan Kunderanın “Dözülməz yüngüllüyü olan varlıq” əsəri
104
Aynurə Fərman qızı Həsənova
Maliyyə mühəndisliyi ilə süni intellekt arasındakı əlaqə
111
Leyla Ramiz Mammadova
The historical review of united nations on the forming of the international court of justice
116
Süleyman Cavanşir oğlu Süleymanov
Yoxsulluq cəmiyyətdə problem və inkişafı şərtləndirən amil kimi
121
Türkan İlqar qızı Rəhimli
Psixosomatik pozuntuların yaranmasına mobbinqin təsiri
127
Javanshir Nariman Seyidov
Establishment and development process of the European court of human rights
132
Roza Sadin Esgerzade
General principles of human and civil rights within the European Union
137
Afaq Xankərəm qızı Qaralı
İngilis dilinin öyrənilməsində kommunikativ təlim metodu
142
Nərgiz Nazim qızı Talışınski
Principles of active learning in the modern education system
147
Kamil İlqar oğlu Dəmirli
Online müqavilə bağlanılmasında nəzərə alınan mühüm şərtlər
152
Elşən Valeh oğlu Muxtarlı
Covid-19 pandemiyası şəraitində dünyada iqtisadi fəaliyyət sahələrinin mövcud vəziyyətinin təhlili
157
Afərim Zülqənir qızı Mövsümova
Şəxsiyyətin formalaşmasında pedoqoji proseslərin təşkili və vəhdəti
163
Səidə Yasin qızı Hüseynova
Xarici dilin qrammatikasının tədrisi zamanı yaranan problemlərin müqayisəli təhlili
169
Aydan Sabit qızı Məmmədova
Müasir ingilis dilində variativliyin müqayisəli təhlili və istifadə metodikası
174
Saida Zahir Mirishova
The concept of civil law and its conceptual basis
179
Arzu Hafiz qızı Ağakişiyeva
Turist statusunun beynəlxalq və daxili qanunvericilikdə  təsbit olunmuş əsas hüquqi elementləri
184
Şükran Ehtiram oğlu Əliyev
Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərində turizmin maliyyələşdirilməsinin prioritet istiqamətləri
189
Aslan Ziya oğlu Aslanov
Azərbaycan Respublikasında nəqliyyat daşımalarının müasir vəziyyətinin təhlili

195
Tural Namiq oğlu Əfəndiyev
MDB ölkələrində konstitusiya nəzarətinin müqayisəli təhlili

205
Gülşən Fərhad qızı Aşurova
Ailə yeniyetmə şəxsiyyətinin formalaşmasında travma mənbəyi kimi

211
Kamila Eldar Hasanaliyeva
Peculiarities of the budget policy within the pandemic period

216
Ömər Taleh oğlu Allahverdiyev
Qaçqınların hüquqi rejimi – milli və beynəlxalq hüquq təcrübəsində hüquqi və real vəziyyəti

222
Kamil İlqar oğlu Dəmirli
“Mülkiyyətin toxunulmazlığı” anlayışının fəlsəfi konseptdə təhlili

227
Mirpaşa İlqar oğlu İlyasov
Müasir dövrdə Böyük Britaniyanın xarici siyasəti

232
Təhminə Dağıstan qızı Muxtarlı
Dilçiliyin yaranması və inkişafı ən qədim zamanlardan günümüzədək

237
Türkan İlqar qızı Rəhimli
Mobbinqlə mübarizə üsulları

243
Müjgan Əli qızı Hüseynova
“Təhsilin keyfiyyəti” anlayışı və qiymətləndirmənin keyfiyyətin idarə olunmasının elementi kimi

249
Ayan Vüqar qızı Mənəfova
Azərbaycan Respublikası konstitusiyasının və konstitusiya quruluşunun xarici ölkələr
ilə ortaq cəhətləri və müqayisəli təhlili

254
Nərmin Azər qızı Abuzərli
Dopinqlə mübarizə sahəsində beynəlxalq mexanizmlər və Azərbaycan Respublikası

258
Elmar Muxtar Şəmsiyev
Maliyyə sisteminin dövlət tənzimlənməsi

264

TƏBİƏT ELMLƏRİ     NATURAL SCIENCES
Şahlar Mahmud oğlu Babayev, Rizvan Rəhman oğlu Abdullayev,
Qamət Nazim oğlu Abulov, İntiqam Hüseyn oğlu Əliyev
Səpin zamanı lifli pambıq çiyidlərinin dərmanlanması üçün texniki vasitələrin işlənməsi və tədqiqi

269
Shahla Ramazan Safarova
Obtaining ethylene by the method of oxidative dimerization of methane

277

TEXNİKA ELMLƏRİ    TECHNİCAL SCIENCES
Famil Hüseyn oğlu Məmmədov, Milana Yaqub qızı Orucova
Simsiz lokal şəbəkələrində verilənlərin ötürülməsi prosesinin analizi

282
Ümidə Xosrov qızı Əliyeva
Beynəlxalq standartların tələbləri əsasinda qida sənayesi tullantılarının ətraf mühitə zərərli
təsirinin azaldılmasi yolları

291
Qismət Mehman oğlu Əliyev
Simsiz şəbəkə interfeysləri ilə məlumat ötürülməsi sistemlərində ləngimənin
ölçülməsinin seçilmiş üsulları
 
296
Yusif Firdovsi oğlu Məmmədzadə
İşğaldan azad olunmuş Qarabağ ərazisi və ətraf yeddi rayonda avtoservisin təşkili xüsusiyyətləri

304
Qismət Mehman oğlu Əliyev
Klaster əsaslı simsiz sensor şəbəkələri üçün səmərəli və təhlükəsiz məlumat ötürülməsi

309
Ədalət Fəxrəddin oğlu Məmmədov
Divara bərkidilmiş dönən kranın arabacığının hərəkət mexanizminin dinamik tədqiqi

317

Baxış: 2 287
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]