Xəyalə Əyriçalmalı
AMEA, Tarix institutu

ƏSİRLƏRDƏ GİZLƏNƏN TARİXİMİZ ƏMİR HƏMZƏ HACI ABİD BƏY ƏSLİNDƏ KİM OLMUŞDUR?

Açar sözlər: Əmir Həmzə Hacı Abid bəy, Əyriçalmalı nəsli, Maştağa kəndi, Məmməd Məmmədyarov, ―Əmir" titulu, knyaz P.D.Sisianov, Bakı, Qoşa Qala qapısı, Sisianovun qətli
Key words: Amir Hamza Haji Abid bek, the Ayrichalmali kind, Mashtagi village, Mammad Mammadyarov, the title
―amir", prince P.Tsitsianov, Baku, the Qosha Qala Gates, Tsitsianov`s murder
Ключевые слова: Амир Гамза Гаджи Абид бек, род Айричалмалы, село Маштаги, Мамед Мамедъяров, титул эмира, князь П.Д.Цицианов, Баку, Парные ворота, убийство Цицианова

Mən Xəyalə Əyriçalmalı, Hacı Əliağa qızı, Əmir Məhəmmədin (Məmmədağa) nəvəsi, Əliağa nəticəsi, Əmir Məhəmməd nəbirəsi, Əmir Əhməd nədidəsi, Əmir Məhəmməd nəbibəsi və ən əsası Kəlbi-Əli övladıyam.
Yeddi arxa babalarımın adını sadaladığım zaman, Kəlbi-Əli övladını sonda qeyd etdim. Bəli. Kəlbi-Əli mənim ulu cəddim, yeddinci arxamdır. Onun həyatı haqqında çox məlumata malik deyiləm. Lakin, dəqiq bilirəm ki, o, adam öldürdüyü üçün Maştağa kəndində adını dəyişdirərək, Kəlbi-Əli adı ilə yaşayıb. Kəlbi-Əli adı ərəb dilində ―Əlinin iti" mənasını verir. Daha sonra Maştağada ondan törənənlər ―Kəlbi-Əli övladları" çağırılardı.
Kəlbi-Əlinin Əmir Məhəmməd adında bir oğlu olub və oğlunun Məşədi Əmir Aslan, Kərbəlayi Əmir Həmzə, Əmir Əhməd və Əmir Əli adında dörd oğlu olub. Bu fakta 1832-ci ildə Çar hökumətinin ―Azərbaycan əhalisinin siyahıya alınması" barədə kameral təsviri kitabında rast gəldim.4. Ulu cəddim Kəlbi-Əlinin həyatına bir qədər sonra qayıdacağam.


MƏQALƏNİ YÜKLƏ [244 Kb] (yüklənib: 8)
© Jurnalda çap olunan materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan: AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: [email protected]