DOI: 10.36719/AEM/2007-2019/47/72-77
Allahşükür İlqar oğlu Zülfiqarlı
Bakı, Azərbaycan

CƏNUBİ QAFQAZ REGİONUNUN LİDER DÖVLƏTİ OLAN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ
SOSİAL-İQTİSADİ İNKİŞAFI: ƏLDƏ OLUNMUŞ NALİYYƏTLƏR VƏ PERSPEKTİVLƏR

“İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir.” 
Heydər Əliyev
“Azərbaycan düşünülmüş müstəqil siyasət aparır. Biz öz yolumuzla gedirik. Bu yol inkişaf yoludur, tərəqqi yoludur və bu yolda böyük nailiyyətlərə imza atmışıq.”
İlham Əliyev

Açar sözlər: Azərbaycan Respublikası, Cənubi Qafqaz, iqtisadi əlaqələr, "Əsrin müqaviləsi", sənaye
Keywords: Republic of Azerbaijan, South Caucasus, economic relations, “Contract of the Century”, industry
Ключевые слова: Азербайджанская Республика, Южный Кавказ, экономические отношения, «Контракт Века», промышленность

Azərbaycan Respublikası zəngin keçmişə, çox şahəli iqtisadiyyata, böyük mədəniyyətə və qədim tarixə malik olan nadir ölkələrdən biridir. Azərbaycan Respublikasının zəngin təbii sərvətləri, əlverişli torpaq-iqlim şəraiti, Asiya və Avropa qitələri arasında münasib coğrafi mövqeyi ən qədim zamanlardan iqtisadiyyatın bir çox mühüm sahələrinin inkişafına şərait yaratmışdır. 
Tarix boyu bütün xalqlar üçün hər zaman ən böyük sərvət kimi qəbul edilən müstəqillik ümumi inkişaf prosesinin istiqamətinin müəyyən olunmasında daim həlledici rol oynamışdır. Dünyanın mövcud siyasi xəritəsinə diqqət yetirməklə müstəqil dövlətlər, xalqlar arasında inkişaf dinamikasının istər məzmun, istərsə də forma etibarı ilə kifayət qədər fərqli olduğunu aydın görmək mümkündür. Geosiyasi və geoiqtisadi maraqların toqquşduğu məkanda yerləşən Azərbaycan müstəqilliyi, azadlığı və gələcəy taleyi uğrunda hər zaman mübarizə aparmışdır. 

 
MƏQALƏNİ YÜKLƏ [314,67 Kb] (yüklənib: 16)
© Jurnalda çap olunan materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan: AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: [email protected]