E.BƏŞİROV

MƏQSƏDİMİZ HEYVANDARLIĞIN ELMİ ƏSASLARLA YÜKSƏK İNKİŞAFINA, BU ƏSASDA FERMER
TƏSƏRRÜFATLARININ FƏALİYYƏTİNİN DÜZGÜN İSTİQAMƏTLƏNDİRİLMƏSİNƏ,
FERMERLƏR ARASINDA ELMİ BİLİKLƏRİN VƏ QABAQCIL DÜNYA TƏCRÜBƏSİNİN GENİŞ
YAYAMASINA NAİL OLMAQDIR 

Cədvəldən göründüyü kimi, Ötən əsrin 70-80-ci illərində Azərbay­canda heyvandarlıq sahəsi sürətlə, intensiv inkişaf edirdi. Hətta intensiv in­kişafa görə respublika o dövrdə keçmiş İttifaqda birinci yeri tuturdu. Bu in­kişaf həm də damazlıq təsərrüfatlarının, damazlıq işinin genişlənməsi, ba­lalarının keyfiyyəti yoxlanılmış buğaların dondurulmuş toxumu ilə ap anlan süni mayalanmanın geniş tətbiqi demək idi, 1987-ci ildə heyvandarlığın müxtəlif sahələri üzrə 294 damazlıq tə­sərrüfat mövcud idi ki, bunun da 46 Azərbaycan camışı, 48-i isə qoyunçu- luq üzrə idi, İndi bu təsərrüfatlardan əsər-əlamət belə yoxdur. Əvəzolun­maz heyvan geneforidlarıımza qəsd edildi.
Dağıdılmış, talan edilmiş təsərrüfatların yerində yeni təsərrüfat for­malarının, fermer təsərrüfatlannm yaradılmasının vacibliyi demək olar ki, heç kəsi düşündürmürdü də.
Mövcud olanlar, yeni yaradılanlar isə şəxsi təsərrüfatlar idi. Bunlar da zəif, dövlət qayğısından, köməyindən uzaq.

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [3,77 Mb] (yüklənib: 1)
© Jurnalda çap olunan materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan: AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: elmmerkezi@gmail.com