Cabit Rəsulov,
Beynəlxalq Rabitə Akademiyasının hşqiqi iizvi,
 akademik

GENİŞ SPEKTRLİ RADİO RABİTƏ ŞƏBƏKƏSİNDƏ RADİONƏZARƏT STANSİYALARININ YERİ,
VƏZİFƏLƏRİ, ONLARIN İŞLƏRİNİN TƏŞKİLİ VƏ BƏZİ PROBLEMLƏRİNİN HƏLLİ MƏSƏLƏLƏRİ

Açar sözlər: radionəzarət stansiyaları, pelenqləmə, ölçmə avadanlığı,
pyezoelektrik çevir idlər, analızator, tezlik diapazonu, qəbuledid, modul qəbul sistemi, qəbuledid antenna, generator, tezlik diapazon.

Azərbaycanda qurulmuş ğeniş spektrli radio rabitə şəbəkəsinə daxii olan mərkəzlərə, həm də 4 radionəzarət stansİyasi, rabitəyaradan mikrodalğalı siqnalları ölcən 1 stansiya aiddir.
Radionəzarət stansiyaları aşağıdakı vəzifələri yerinə yetirir:
■ bədbəxt hadisə baş verdikdə ötürücünün yerini müəyyənləşdirmək.
  • -qeydə alınmayan ölcücünün yerini müəyyənləşdirmək,
  • digər vasitələrlə aşkar edilməsi mümkün olmayan, maneçilik törədən ötürücünün yerini müəyyənləşdirmək.
  • rabitəyə mane olan zərərli mənbələrin, məişət elektrik avadanlıqlarının, elektrik xətlərinin zədələnmiş izalyatorlarının və s. yerini müəyyən etmək.
  • qeydiyyatda olan və olmayan ötürücüləri nişanlamaq.
  • qeydə alınmış ötürücülərin şüalanma parametrlərini (güc, şüalanma zolağının eni, modulyasiyasmın tipi, kənar şüalanma və s.) fiksə etmək.
Qeyd etməliyik ki, bunlar reqlamentə uyğun dəyişikliklər aparmaq ücün edilir.
Bu vəzifələrin yerinə yetirilməsi məqsədilə qəbuledıci qarşısında aşağıdala tələblər qoyulur:

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [1,06 Mb] (yüklənib: 2)© Jurnalda çap olunan materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan: AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: [email protected]