Arxiv
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Arxiv

DOI: https://doi.org/10.36719/2663-4619/93/23-28

Könül Mikayılova

Azərbaycan Respublikası Təhsil İnstitutu

konulmikayilova@rambler.ru

Gülnarə Şahmuradova 

Azərbaycan Respublikası Təhsil İnstitutu  

[email protected]

Tavat Muradlı

Azərbaycan Respublikası Təhsil İnstitutu 

[email protected]


ÜMUMMİLLİ LİDER HEYDƏR ƏLİYEVİN AİLƏ FƏLSƏFƏSİ


Xülasə

Məqalədə Azərbaycanda ailə dəyərləri və ailə prinsipləri, eləcə də Ümummilli lider Heydər Əliyevin ailə fəlsəfəsinə dair nümunələr öz əksini tapmışdır. Ümummilli liderin milli-mənəvi dəyərlər çərçivəsində ailə nümunəsi pedaqoji və psixoloji aspektdən təhlil olunmuşdur. Həmçinin Ümummilli liderin tam və natamam ailələrdə böyüyən uşaqların, sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqların, eləcə də valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqların hüquq və təhlükəsizliklərini təmin etmək məqsədilə Azərbaycan qanunvericiliyindəki qərarları məqalədə yer almışdı. Uşaqların sağlamlığı ilə bağlı yaranacaq təhlükələrin qarşısının alınması məqsədilə Heydər Əliyev qohumluq əlaqələri üzərində ailələrin qurulmasına qarşı çıxırdı və qeyd edirdi ki, ölkə, xalq, cəmiyyət üçün sağlam və dayanıqlı ailələr formalaşmalıdır. Belə ailələr isə risq və təhlükələri nəzərə alaraq qurulmalıdır. Sevgi, bütövlük, yekdillik, şərəflilik, inamlılıq, inanclılıq ailələrin təməl prinsipi olmalıdır.   

Açar sözlər: ailə fəlsəfəsi, prinsiplər, hüquq və vəzifələr, dəyərlər


Konul Mikayilova

Institute of Science and Education of the Republic of Azerbaijan

konulmikayilova@rambler.ru

Gulnara Shahmuradova

Institute of Science and Education of the Republic of Azerbaijan

[email protected]

Tavat Muradli

Institute of Science and Education of the Republic of Azerbaijan

[email protected]


Nationwide leader Heydar Aliyev's family philosophy


Abstract

The article reflects family values and family principles in Azerbaijan, as well as examples of the national leader Heydar Aliyev's family philosophy. Within the framework of the national-moral values of the national leader, the family example was analyzed from the pedagogical and psychological aspect. Also, the decisions of the national leader in the legislation of Azerbaijan in order to ensure the rights and safety of children growing up in complete and incomplete families, children with limited health opportunities, as well as children deprived of parental care were included in the article. In order to prevent threats to children's health, Heydar Aliyev opposed the establishment of families based on kinship ties and noted that healthy and stable families should be formed for the country, people, and society. Such families should be built considering risks and dangers. Love, integrity, unanimity, honor, trust, faith should be the basic principle of families.

Keywords: family philosophy, principles, rights and duties, values

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [653,27 Kb] (yüklənib: 22)

Baxış: 50
Ünvan:
AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
“Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    +994 12 510 63 99
Mob.: +994 50 209 59 68
           +994 55 209 59 68
© 2019 AEM
E-mail:
[email protected], [email protected]