DOI: 10.36719/2663-4619/56/28-31
Vəfa Cüleyxan qızı Eminova
Azərbaycan Dillər Universiteti
vafaeminova@mail.ru

İNGİLİS DİLİNİN ZƏNGİNLƏŞMƏSİNDƏ ALINMA SÖZLƏRİN ROLU
Xülasə
Latın, fransız və yunan dilləri ingilis dilinin lüğət tərkibinin zənginləşməsində mühüm rola malikdir. Bu dillərdən alınmalar həyatın bütün sahələrinin inkişaf etdiyi İntibah dövrünə təsadüf edir. Məqalədə latın, fransız və yunan dillərindən alınma prosesinin tarixi inkişafı misallar əsasında əyani surətdə göstərilib. Elmin müxtəlif sahələrinin inkişafı ilə iqtisadi, siyasi, ticari və beynəlxalq əlaqələrin nəticəsində klassik alınmalar ingilis dilinin lüğət tərkibində önəmli yer tutub.
Açar sözlər: alınma sözlər, ingilis dili, leksika

The role of borrowings in the enrichment of the English language
Summary
In the enrichment of English vocabulary a great role was played by Latin, French and Greek languages. Latin and Greek words were borrowed into English specially during Renaissance when all spheres of life were in the process of development. Latin and Greek words not simply enlarged the English vocabulary but also greatly caused assimilation in the English language.
Key words: borrowings, the English languagelexics

MƏQALƏNİ YÜKLƏ [133,46 Kb] (yüklənib: 6)
© Jurnalda çap olunan materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
Ünvan: AZ1073. Bakı ş., Yasamal r-nu,
              Mətbuat pr., 529-cu məhəllə “Azərbaycan” nəşriyyatı, 6-cı mərtəbə
Tel.:    (+994 12) 510 63 99
Mob.: (+994 50) 209 59 68
           (+994 55) 209 59 68
www.aem.az
E-mail: elmmerkezi@gmail.com